Klienditelt ja kogemusest õppiv müük

Reaalajas jälgimine
Standard Books&ERP äritarkvaras on kõik müügitegevused etappide kaupa kirjeldatud ja reaalajas kuvatud. Nii näeb sealt alati käimasolevate tehingute värsket seisu.

Aruanded
Aruanded annavad selge ülevaate senistest tegevustest ja nende mõjust. See aitab uusi müügitegevusi targemini kavandada ning nende tulemusi täpsemalt prognoosida.

Hinnakirjad
Standard Books&ERP äritarkvaras saab luua erihindadega hinnakirju ning neid õigete klientidega siduda. Loodud hinnakirjad arvutatavad hinnaalanduse nt müüdava koguse pealt automaatselt välja

Klientide grupeerimine
Kliente saab grupeerida enda valitud tunnuste järgi ning vaadata nende põhjal aruandeid. Nt saab siis kiiresti teada, kui palju kliente lisandus viimase kampaaniaga.

Suhtlus klientidega
Standard Books&ERP äritarkvaras saab pakkumisi välja saata. Klientidega saab ka otse süsteemist Skype'i, IP telefoni või SMSi teel suhelda.

Hästi hoitud kliendisuhted

Suhtluslogi
Standard Books&ERP äritarkvarad salvestavad kogu ettevõtte suhtluse klientidega: e-kirjad, telefonivestlused, infokirjad, pakkumised. Nii vähenevad "kadunud tellimused" ja inimlik veafaktor.

Tugi vahetul suhtlushetkel
Standard Books&ERP äritarkvarad toetavad kliendisuhtlejaid või müügiinimesi vahetul suhtlushetkel ja juba enne seda: kõne vastu võtmisel näeb kliendi ajalugu, eelistusi ja võimalikke jututeemasid.

Universaalne ligipääs
Kliendisuhtluse infole pääseb ligi erinevate tava- ja nutiseadmetega; kliendikontaktide infot on võimalik jagada kogu ettevõttele.

Analüüs ja suunatud tegevused
Kliendibaasi infot on võimalik grupeerida, analüüsida tunnuseid ning võimalikke käitumismustreid, et nende põhjal planeerida uusi ja paremaid suunatud tegevusi.

Korrastatud kaup

Laoseis reaalajas
Standard Books&ERP äritarkvaras annab reaalajas ülevaate laoseisust, kuluarvestusest ning müüdud kaupade väärtusest. Laoseisu näidatakse kaubagruppide, müügihindade, mitme lao olemasolul ka ladude lõikes ja muul moel.

Inventuur
Inventuuri lihtsustab spetsiaalne inventuurileht, sinna saab kanda kõik kaubad või siis eelmise inventuuri seisu. Kauba saab automaatselt ka maha kanda.

Mitme lao haldamine
Standard Books&ERP äritarkvaras saab hallata mitut ladu. Klassifikaatorid aitavad vajaliku kauba ka mitmest laost kiiresti üles leida.

Hooldusteenindus
Hooldusteeninduse tööriist aitab oluliselt müügijärgse hoolduse ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid. Siin on võimalik jälgida paranduses olevaid tooteid ja töökäske, siduda tehtud töid ja kasutatud varuosi kindla tellimusega ning esitada kulude põhjal arve.

Pilveteenus, veebipood & nutiseadmed

Turvatud andmed
Pilveteenusega on ettevõtte info kindlalt kaitstud. Andmetest tehakse igal ööl varukoopia, info on krüpteeritud ning võõrastel puudub sellele ligipääs. Server on küberkaitse all, seega pole muret ka viiruste ja rämpspostiga.

Teenus asjade asemel
Kasutades pilveteenust pole tarvis kalleid IT-seadmeid ja tarkvara, mille haldamine on samuti kulukas. Väheneb ka vajadus oma IT-spetsialisti järele.

Automaatsed uuendused
Tarkvara areneb pidavalt ning uueneb automaatselt.

E-pood
Valides andmebaasist vajaliku info, saab selle otse ettevõtte veebipoodi kuvada. Ka hilisemaid muudatusi tuleb vaid ühes kohas - andmebaasis - teha.

Ligipääs nutiseadmetega
Töötajad saavad vajalikule infole ka oma Androidi ja Apple'i nutiseadmetega igal ajal ligi.

Lihtsustatud raamatupidamine

Integreeritud süsteem
Integreeritud raamatupidamissüsteemis toimub info liikumine programmi erinevate osade vahel automaatselt ja on kõigile kasutajatele kohe nähtav. Nii muutub 80% finantskannete tegemisest märkamatuks, säästes suurest ajakulust ja tülikast tööst.

Internetiteenused
Internetiteenused, nagu e-arved ja automaatne valuutakursside uuendamine, muudavad raamatupidajate töö tõhusamaks.

Ühendatud aruanded
Kõiki grupi ettevõtete majandustulemusi saab jälgida ühes süsteemis ja reaalajas.

Automaatsed kanded
Arve kinnitamisel tekivad automaatsed kanded õigetele deebet- ja kreeditkontodele ning koostatakse käibemaksukanne.

Eelarved
Eelarveid saab koostada erinevatele ettevõtetele või kontodele ning kindlaks perioodiks. Piisab aastaeelarvest ning programm jagab selle ise automaatselt kuude peale laiali. Paranduseelarveid tehes säilivad algsed eelarved.

Analüütilised kontod
Analüütilised kontod võimaldavad jälgida kulusid nt kindlate üksuste või ka töötajate lõikes, ilma vastavaid kontosid päriselt loomata. See säästab suurest hulgast tülikast tööst.

Mitmeaastane andmebaas
Erinevate aastate kanded, arved jm dokumendid säilivad samas andmebaasis. Aastavahetusel muutuvad kontode lõppsaldod automaatselt uue aasta algsaldodeks. See vähendab märgatavalt aastavahetuse (aegseid) toiminguid.

Täpsus tasu ja puhkuse arvestamisel

Info ühes kohas
Töötajatega seotud isiklikud andmed, dokumendid ja töötasuinfo on kõik ühes kohas koos - alati värske, kiiresti leitav ja kindlalt hoitud.

Vastavalt vajadustele
Töötasu saab arvestada kuupõhiselt, tunni- või tükitöö alusel. Puhkus - olgu see siis seotud õpingutega või isaks saamisega -, on siia juba sisse kirjutatud, samuti erinevate tasudega seotud maksud.

Automatiseeritud
Töötasu, lisatasude ja mahaarvamiste kalkulatsioonid teeb süsteem ise, automaatne on ka ettevõtte-poolse haigushüvitise maksimine.

Aruanded
Analüüsideks ja prognoosideks vajalik info on siin kogu aeg käepärast. Siit saab palgakuludest piirkonniti või üksuste kaupa kiire pildi ette. Siin näeb ka seda, kui mitu puhkusepäeva ühel või teisel töötajal alles on.

Seotud üldiste finantsidega
Kõik töötajatega seotud kulunumbrid jooksevad otse üldisesse programmi finantsaruandlusesse.
Lihtne käsitseda - Standard Books&ERP äritarkvaras on info mõistlikult liigendatud, andmeid on lihtne lisada ja muuta.

Detailideni juhitud projektid

Töötajate panuse mõõtmine
Projektijuhtimise tööriistas saab siduda töötaja kindlate projektidega ning hinnata tema panust elluviidud tegevuste ja töötundide põhjal.

Ressursside planeerimine
Kõik projekti jaoks vajalikud vahendid on ühes kohas kirjeldatud, seega on nende kasutamist lihtne juhtida ja jälgida. Projektiga saab siduda ka nt autosõitudega seotud info.

Arveldamine
Enne projekti kinnitamist saab teha muudatusi, mis kajastuvad koheselt ka raamatupidamissüsteemis. Arve luuakse pärast projekti kinnitamist automaatselt. See võib olla koostatud lähtuvalt eelarvest, tegelikest kuludest või kokkuleppest.

Kindlus juhtimisotsuste tegemisel

Aruanded
Ettevõtte müüginumbrid ja muud andmeid esitatakse ülevaatlike graafikute, võtmenäitajate ja trendidena. Infot näeb tulude, kulude ja koguste kaupa ning ajalistes raamides. Süsteemist saab teha kiireid päringuid huvipakkuva info kohta, sageli vajaminevad ülevaated saab salvestada ning muuta koheselt kättesaadavaks.