Kuidas kaustadele saab erinevaid sisenemise õigusi määrata?

Koos Kliendihalduse mooduliga on kasutatav kaustade/konverentside funktsionaalsus. Kaustad saab avada Põhiaknast ikoonist "Kaustad". Iga ettevõtte saab luua omale kaustu, mille kaudu saab jagada ettevõttesiseselt infot ja faile. Vaikimisi on kõik kaustad nähtavad kõigile kasutajatele. Kui soovid aga piirata osade kasutajate ligipääsu kindlatele kaustadele, siis toimi järgnevalt.

Kasuta "Konverentside kasutajagrupid" seadistust "E-mail ja kaustad" moodulis. NB! Ära aja seda seadistust segamini Üldises moodulis Kasutajagruppide seadistusega.

Ava seadistuse sirvimise aken ja vali Koosta menüüst Uus. Anna grupile lühikood ja nimetus. Vali Tase (Ctrl+Enter):
Täielik - Täielik ligipääs kaustale.
Vaata - Lubab kasutaja avada kausta ja ükskuid kirju kausta sees, aga ei saa neid muuta ja uusi teha.
Vaata/Uus - Lubab kasutaja avada kausta ja ükskuid kirju kausta sees, aga ei saa neid muuta. Lubatud on uute kirjade koostamine ja koopia tegemine.
Sirvi - Lubab kasutaja avada kausta ja vaadata kirjade nimekirja kausta sees, aga ei tohi avada ühtegi kirja.
Sirvi/Uus - Lubab kasutaja avada kausta ja vaadata kirjade nimekirja kausta sees, aga ei tohi avada ühtegi kirja. Lubatud on uute kirjade koostamine.
Puudub - Ligipääs kaustale puudub.
Vajuta Salvesta.

Kui Konverentside kasutajagrupid loodud, siis saad need siduda iga kaustaga. Kui kasutaja üritab kausta avada, võrdleb programm isiku Postkasti kaardile(moodul "E-mail ja kasutad" seadistus Postkastid) määratud Konverentsi kasutajagruppi Kausta kaardile määratud kasutajagrupiga. Kui vähemalt üks kasutajagrupp kattub, kaust avatakse. 

Kui kasutajal puudub ligipääs kaustale sisu vaatamiseks, siis kasutaja saab ikkagi saata kirju sellesse kausta oma Postkastist.

Kuidas peita Kalendris tegevusi, nii, et teised kasutajad neid ei näeks?

Kui lisad kalendrisse uut tegevust, siis märgi tegevuse kaardil valik "Isiklik". Sellisel juhul näeb kasutaja oma kalendrid tegevust, kuid teised kasutajad sinu kalendrit vaadates seda tegevust ei näe.

Kas müügiprotsessi etappe saab automatiseerida, nii et ühe tegevuse järel tekiks automaatselt järgmine tegevus?

Sarnase olukorra lahendamiseks sobib kasutada Kliendihalduse mooduli funktsiooni Järgnevad tegevused. Sellega saad ära seadistada müügiprotsessi etapid nii, et iga sammu lõpetamisel tekib automaatselt tegevus järgmise sammu jaoks. See on vajalik, kui näiteks helistad kliendile, kuid inimene, kellega soovisid rääkida, ei ole hetkel kohal. Sellisel juhul saad lasta automaatselt koostada uue Tegevuse, mis meenutab sulle, et pead paari päeva pärast uuesti helistama. Seda funktsiooni saavad kasutada ka kliendivõlgnevuste jälgimisega tegelevad töötajad, kellel Tegevuste register aitab süstematiseerida tehtud telefonikõnesid.

Mine Kliendihalduse moodulisse ja vali seadistus "Järgnevad tegevused". Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta menüüst Uus. Täida kaart ja salvesta see, klõpsates Salvesta.  Seadistuse kohta saad täpsemalt lugeda siit: hansamanuals.com

Kasutaja ei näe Tarnija hetkeseisu aruandes ostutellimusi?

Vaikimisi sisaldab aruanne "Tarnija hetkeseis" ainult tarnijalt/hankijalt saadud ostuarveid ja tasumiste infot. Tegevuste, ostutellimuste ja muu info nägemiseks tuleb kasutajale anda õigused seadistuses "Info tarnija hetkeseisu aruandes" moodulis Kliendihaldus. Iga isiku jaoks tuleb koostada eraldi kaart. 

Seadistus aktiveerub peale seda kui kasutaja uuesti programmi siseneb.

Miks kasutaja ei näe Kliendi hetkeseisu aruandes tegevusi ja pakkumisi?

Vaikimisi sisaldab aruanne "Kliendi hetkeseis" ainult kliendile esitatud arvete ja laekumiste infot. Tegevuste, pakkumiste ja muu info nägemiseks tuleb kasutajale anda õigused seadistuses "Info Kliendi hetkeseisu aruandes" moodulis Kliendihaldus. Iga isiku jaoks tuleb koostada eraldi kaart.

Määra linnuke dokumentide juurde, mida soovid aruandes näha. Lisa ka dokumentide arv, mitu viimast dokumenti aruandes näidatakse.

Seadistus aktiveerub peale seda kui kasutaja uuesti programmi siseneb.

Kas pakkumisest saab automaatselt tegevuse koostada?

Kasutajal on võimalik iga pakkumise pealt koostada Tegevuse kaart "Koosta" menüü alt. Kui tegevused peaks tekkima kõikidest pakkumistest, siis on võimalik programmi automatiseerida selliselt, et pakkumise salvestamisel tekib tegevus automaatselt.

Selleks täida seadistus "Tegevuste tüübid, allsüsteemid" moodulis Kliendihaldus. Seadistuses saad valida, kas koostatud tegevuse kaart on ka automaatselt märgitud "Tehtud".

Miks ma müügitoru aknas ei saa lohistada pakkumisi ühest tulbast teise?

Kontrolli neid punkte:

- Veendu, et lohistad sama tüüpi dokumente. Näiteks, Tegevusi ei saa lohistada Pakkumiste veeru alla. Soovitame ühes vaates kasutada sama tüüpi dokumente.

- Kontrolli, et pakkumiste klassid oleks seadistatud (moodul Müügihaldus - Seadistused - Pakkumiste klassid)

- Kontrolli, et tegevuste tüübid oleksid seadistatud (moodul Kliendihaldus - Seadistused - Tegevuste tüübid)

- Kui oled "Ettevõtte müügitsükli ülevaade" või "Kasutaja müügitsükli ülevaade" täitnud ära veeru "Vaade", siis kasuta seda ka müügitoru aknas.

Täitsin seadistuse "Ettevõtte müügitsükli ülevaade", aga pakkumised ei ilmu ikka Müügitoru aknasse?

Kui täitsid ära seadistuses "Ettevõtte müügitsükli ülevaade" veeru "Vaade", siis pead ka müügitoru aknas määrama Vaate.

Kuidas seadistada igale müügimehele oma müügitoru/pipeline vaade?

Kliendihalduse moodulis on kaks sarnast seadistust - ettevõtte põhine, mis kehtib kõigile kasutajatele ühtemoodi, ja teine kasutaja põhine. Kasuta seadistust "Kasutaja müügitsükli ülevaade".

Vaata müügitoru seadistamise VIDEOT

Seadistuse kohta saab täpsemalt lugeda ka siit (ingl.k): hansamanuals.com

Müügitoru ehk Müügitsükli ülevaate seadistamine

Müügitoru (pipeline) ehk Müügitsükkel on kasutatav koos Kliendihalduse mooduliga. Võimalik on seadistada ettevõtte üldised reeglid ja vaated, mis kehtivad kõigile kasutajatele, aga saab ka kasutaja põhiselt seadistada erinevad akna vaated. 

Vaata müügitoru seadistamise VIDEOT

Seadistuse kohta saab täpsemalt lugeda ka siit (ingl.k): hansamanuals.com