Dmitri Volhonski Dmitri Volhonski
Esmaspäev, 18 Jaanuar 2016

Üleminek uuele TSD aruandele kulges ladusalt

 

Tulenevalt maksuameti nõuete muudatustest võeti 2015. aasta veebruaris kasutusele uus TSD aruande vorm, millele üleminek on meie klientide hulgas toimunud sujuvalt ja küsimusi seoses aruande esitamisega laekus üksikuid.

Seoses uue maksudeklaratsiooni rakendumisega täiendamise ka meie äritarkvara palgamoodulit, võimaldades paari nupuvajutusega eksportida aruanne oma arvutisse ja seejärel importida see maksuameti e-keskkonda. Klientide tagasiside põhjal on selline tehniline lahendus lihtsustanud raamatupidajate tööd, kuna varasemalt käsitsi sisestatud andmete ülekanne toimub TSD aruande eksportimise teel automaatselt ja seeläbi on tagatud ka ajakohased andmed.

Vastavalt seaduste muudatustele ja klientide tagasisidele arendame palgamoodulit järjepidevalt, näiteks on arendamisel võimalus saata palgalehtesid töötajatele e-postiga. Arendustega kaasnevad tarkvaraprogrammi versioonimuudatused, kus pilveteenust kasutavatel klientidel on selge eelis, kuna nende jaoks toimuvad uuendused automaatselt.

Soovitus: TSD aruande programmist välja eksportimisel pane dokumendile võimalikult lihtne nimi, vältides kirjavahemärke, tühikuid ja täpitähti, kuna maksuameti süsteem ei pruugi üleliigsete märkide korral vajalikku laiendit (.xml) ära tunda ja seetõttu lubada ka aruannet sisestada.

2015. aastal rakendunud palgamooduli uuendused võimaldavad märkida iga töötaja lepingule eraldi puhkuse tasuliik, tööaja määr ja töövõimetuspensionäridel arvestada sotsiaalmaksusoodustust. Oleme korraldanud ka palgamooduli teemalisi videoseminare, mis annavad põhjaliku ülevaate programmi täiendustest ja tutvustavad mooduli erinevaid funktsioone. Videoseminare saad järgi vaadata siit.

Esimene uus TSD aruanne ehk tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon esitati 10. veebruaril 2015. Suurimad muudatused uuel vormil olid lisadel 1 ja 2, kus maksusummad deklareeritakse väljamakseliikide kaupa.

Blogipostitused